Privaatsuspoliitika

Alista OÜ (edaspidi Alista) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Alista kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul kontaktandmete (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente teenusteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjavõi sõnumisaajate loendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada aadressil info@alista.ee või telefonil  56782105.

Alista võib kliendi isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad ettevõttele vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus ja otseturustuse edastamine).

Isikuandmete kaitse

Alista rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Alistaklientide esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika muutmine

Alista on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav Alista veebilehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@alista.ee või telefonil 56782105.